வாங்க!!!! வாங்க!!!!

வாங்க!!!! வாங்க!!!!நீங்க வந்து படிக்கிறதுக்கு சந்தோசம்!!
நிறை குறை சொல்லிட்டு போனா ரொம்ப சந்தோசம்!

You tube Channel-->

Wednesday, December 12, 2018

பாகம் -24


உன் நேற்றைய நினைவின் நிகழ்வு
உன் இன்றைய வாழ்வு.
_____________________________________________________

விருந்தே ஆனாலும் பசித்து புசித்தால்
அருந்திய விருந்தே மருந்தாகும்.
_____________________________________________________

வாய்மூடி மசித்து ருசித்தால் சக்தி
பெருகிடும் சக்கை விலகிடும்.
_____________________________________________________

நேரத்தை மாற்ற இயலாதெனினும் மாற்றத்திற்கான
நேரமென உணர்வோர் உயர்வர்.
_____________________________________________________

நிகழ்காலத்திலும் இறந்தகாலத்தில் இருப்பவர்களால் என்றும்
எதிர்காலத்தை காண இயலாது.
_____________________________________________________

மூப்பிலும் சந்தி சிரிக்க வைக்கும்
மூளையை முடக்கும் கள்.
_____________________________________________________

அதீதஅன்பு பிரமிக்கபட்டு ரசிக்கபட்டு நாளடைவில்
சலித்திட ஒதுக்கப்பட்டு வெறுக்கபடும்.
_____________________________________________________

உன்னால் உதிர்ந்த கண்ணீர் பாவம்
உனக்காக உதிர்வது பாசம்.
_____________________________________________________

பிழையில்லா பொய்யான அன்பினும் பிழையுடனான
மெய்யான அன்பே சிறந்தது.
_____________________________________________________
தவறை சுட்டிக்காட்டும் உறவு வரவு
குத்தி காட்டுவதோ செலவு.
_____________________________________________________

No comments:

Post a Comment