வாங்க!!!! வாங்க!!!!

வாங்க!!!! வாங்க!!!!நீங்க வந்து படிக்கிறதுக்கு சந்தோசம்!!
நிறை குறை சொல்லிட்டு போனா ரொம்ப சந்தோசம்!

You tube Channel-->

Sunday, July 12, 2020

பாகம் -26


திறன்சிறுத்த பெருலட்சியம் என்றும் ஏமாற்றம்
திறன்பெருத்த சிறுலட்சியமே ஏற்றம்.
_____________________________________________________

மனிதரிடம் பற்று உன்னை புண்படுத்தும்
படைத்தவனிடம் பற்று பண்படுத்தும்.
_____________________________________________________

எண்ணத்தில் நேர்மை நன்மைக்கு வழிகாட்ட
எதிர்மறையோ தீமையை தீண்டவைக்கும்.
_____________________________________________________

கைபிடிக்க கைக்கூலி கேட்பவன் கணவன்
எனும் போர்வையில் கயவன்.
_____________________________________________________

பசிபோக்கும் பணம் பலரிடம் உண்டு
மனமோ சிலரிடம் மட்டும்.
_____________________________________________________

தனக்கும் முதுமை உண்டென உணராதவரால்
முளைக்கின்றன முதியோர் இல்லங்கள்.
_____________________________________________________

இக்கரையல்ல எக்கரையும் வசபடாது உனக்கு
உன்மீது அக்கரையில்லை எனில்.
_____________________________________________________

கருவிலேயே பிரபஞ்சத்தை அறிந்தாய் அதனால்
தனித்துவ உருவில் பிறந்தாய்.
_____________________________________________________

சுலபமாய் கிடைத்ததால் உயிரையும் சில
உறவையும் நாம் மதிப்பதில்லை.
_____________________________________________________

வாழ்க்கைதுணை உனது பூர்வஜென்ம பாவ
புண்ணியத்தை எடுத்துரைக்கும் கண்ணாடி.
_____________________________________________________

2 comments:

Post a Comment