வாங்க!!!! வாங்க!!!!

வாங்க!!!! வாங்க!!!!நீங்க வந்து படிக்கிறதுக்கு சந்தோசம்!!
நிறை குறை சொல்லிட்டு போனா ரொம்ப சந்தோசம்!

You tube Channel-->

Saturday, January 9, 2010

நோய்

உடற்பிணி வந்து
உன்னை அணைத்தால்
உடற்பொருள் ஆவி
வலியில் நிறைந்தால்

கிறுக்கல் கூட
இறுக்கமாய் மாறிடும்
உணர்ச்சிகள் அதிலே
உறுக்கம் நிறைந்திடும்

முகமதில் மின்னும்
மலர்ச்சி மறைந்திடும்
அதற்க்குச் சான்றாய்
முடிகள் முளைத்திடும்

உறக்கம் கூட
உறங்க மறுத்திடும்
உடலும் அதனால்
மெல்ல இளைத்திடும்

நோய்கள் இல்லா
வாழ்வை போல்
நிகரான செல்வம்
வாழ்வில் உண்டோ...

2 comments:

Post a Comment